X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 21 دی‌ماه سال 1388
خورشید گرفتگی حلقوی

در ۲۵ دی ماه آسمان میزبان خورشیدگرفتگی جزئی خواهد بود.این کسوف (خورشیدگرفتگی) از نوع حلقوی است که مردم ایران نیز می توانند به صورت جزئی آن را مشاهده کنند.  آغاز گرفت در مشهد ساعت  09:41و پایان گرفت در ساعت 12:05 خواهد بود. 

 بهترین نقطه مشاهده گرفت در ایران در شهرهای جنوبی کشور است و هرچه به سمت شهرهای شمالی کشور حرکت کنیم کمترین مقدار کسوف مشاهده می شود.  

خورشید گرفتگی حلقوی زمانی رخ می‌دهد که اندازه ظاهری ماه کوچک‌تر از خورشید باشد که باعث می‌شود هنگام گرفت ماه کاملا مقابل خورشید را نپوشاند و بنابراین بخشی از خورشید به صورت یک حلقه روشن قابل رویت باشد.